Usein kysytyt kysymykset

Veneosuuden omistaminen

Omistat tietyn yksilöidyn veneen käyttöön oikeuttavat osakkeet SB Owner’s Club Oy:n osakesarjasta. Osakesarjan osakkeenomistajilla on päätösvalta kyseistä venettä koskevissa asioissa. Yksi osakkuus vastaa 1/10 osuutta veneestä ja oikeuttaa käyttämään venettä kaksi viikkoa purjehduskaudessa.

Voitte. On kuitenkin hyvä muistaa, että päävastuu veneen käytöstä omistusajaltanne säilyy teillä. Käyttäjältä edellytetään hyviä veneilytaitoja. Pyytäkää ystävää tai sukulaista suorittamaan Saimaa Boating -veneilykoulutus ennen veneen käyttöönottoa.

Saimaa Boating Oy:ssä sovelletaan kiertävien viikkojen järjestelmää. Se tarkoittaa sitä, että käyttöviikot vaihtuvat. Jokaisesta veneestä informoidaan osakkaille viikkolistaus, josta näkyy viikkojen kierto 10 vuotta eteenpäin. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan erikseen. Kaikki osakkuutta koskevat asiakirjat ja ajantasainen kalenteri löytyvät Saimaaboating.fi -sivuston jäsenalueelta.

Voitte antaa sen vuokrattavaksi Saimaa Boating Oy:n kautta tai sopia viikkojen vaihdosta jonkun toisen Saimaa Boating veneosakkaan kanssa. Voitte myös luovuttaa veneen haluamallenne käyttäjälle, jolloin päävastuu veneestä on kuitenkin osakkeenomistajalla.

SB Owner’s Club Oy:n veneosakkeet on mahdollista myydä samoin kuin mitkä tahansa osakkeet. Ostajan on hyvä olla tietoinen yhtiöjärjestyksen lunastuspykälästä, joka mahdollistaa muiden osaomistajien etuosto-oikeuden ao. osakkeisiin ko. kauppahinnasta.

Voitte myydä osakkeenne vapailla markkinoilla. Voitte tarjota osakkeitanne myös muille veneesi osakkaille. Halutessanne Saimaa Boating Oy tekee osuudestanne lunastustarjouksen.

Veneen osaomistajat päättävät keskenään veneen vaihdosta ja myynnistä. Voitte myös luopua osuudestanne myymällä osuuden tai antamalla Saimaa Boating Oy:n lunastaa sen lunastusehtojen mukaisesti.

Saimaa Boating tarjoaa mahdollisuuden veneosakkeen välittömään realisointiin 5 vuotta veneen osakkeiden laskupäivästä markkinoille ja veneen ollessa Saimaa Boating Oy:n palvelu- ja huoltosopimuksen piirissä. Saimaa Boating tekee lunastustarjouksen pyydettäessä.

Veneosuus on sijoitus, jonka arvo riippuu osuuden kohteena olevan veneen arvosta. Veneen arvon määrittäminen tulevaisuuteen ei ole yhtään helpompaa kuin minkään muunkaan sijoituksen. Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että uutena ostetun veneen rahallinen arvo ei ole 10 vuodessa pudonnut lainkaan. Suhdanteet kuitenkin vaihtelevat ja arvo riippuu myös veneen kunnosta. Saimaa Boatingin korkeatasoinen huolto pitää veneet teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Saimaa Boating -veneosuus on SB Owner’s Club Oy:n osake. sakkeiden ostoon ja myyntiin sovelletaan normaaleja osakekaupan verotuskäytäntöjä. Osakekaupasta ei peritä arvonlisäveroa. Ostaja maksaa kaupasta ainoastaan varainsiirtoveron osakkeen nimellisarvosta.

Venevuokraus

Kyllä vuokraamme ulos vapaita viikkoja. innat ja vapaana olevat viikot näet reaaliaikaisesti verkkopalvelusta www.saimaaboating.fi. Varauspyyntö tehdä netissä tai myyntipalvelussa. Varaus vahvistetaan maksamalla vuokrausmaksu.

Uuden toimintamallin tarkoituksena on mahdollistaa osakkaille mahdollisimman edullinen veneily. Käyttämättömien viikkojen vuokraus ulkopuolisille mahdollistaa osakkaille suorien tuottojen saamisen.

Veneen vuokraajia koskevat samat vaatimukset kuin osaomistajiakin huolellisuuden, käyttö- ja järjestyssääntöjen noudattamisen ja veneilytaitojen osalta. Veneilytaidot on pystyttävä osoittamaan tai osallistuttava Saimaa Boating -veneilykurssille.

Veneen käyttö

Kehitä osaamistasi osallistumalla Saimaa Boatingin käytännönläheiseen veneilykoulutukseen ja opiskelemalla veneilytaitoja Saimaa Boating -veneilyoppaasta. Opastamme tarvittaessa kädestä pitäen – opit kyllä varmasti!

Kyllä, kun kippari hallitsee perustaidot, noudattaa normaalia varovaisuutta ja huolellisuutta sekä merkittyjä veneilyreittejä, veneily on yhtä turvallista kuin mikä tahansa liikkuminen luonnossa. SB -veneet ovat varustettu asianmukaisin turvavarustein.

Navigoinnin perusasiat on syytä opetella ja kerrata ennen vesille lähtöä Saimaa Boating veneilyoppaasta. Navigoinnissa apuvälineenä voi käyttää jokaisessa veneessä olevaa karttaplotteria (Garmin 525) eli sähköistä merikarttaa, joka opastaa turvallista reittiä perille. Teknisen häiriön varalta on syytä hallita myös navigointi venevarustukseen kuuluvaa vesistökarttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä aistinvaraisesti.

Vahinkotilanteita varten jokaisessa veneessä on selkeät toimintaohjeet. Ensisijaista on varmistaa kaikkien turvallisuus, hälyttää tarvittaessa apua ja estää lisävahinkojen syntyminen. Saimaa Boating -veneissä on venevakuutus.

Veneen käyttöoikeudet

Jos edellinen osaomistaja on joutunut vahinkotilanteeseen, pyrimme ensisijaisesti järjestämään tilalle korvaavan veneen. Jos esim. sesonkiaikaan se on jostain syystä mahdotonta, tarjoamme vaihtoviikkoa tai vaihtoehtoista mökkilomaa Saimaalla. Oikeus korvauksiin riippuu esteen syystä. Laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista vastaa ensisijaisesti laiminlyönnin tekijä. Turvallisuudesta, hyvistä veneilytaidoista, veneiden käytön seurannasta ja hyvästä huollosta huolehtimalla Saimaa Boating Oy karsii häiriöt minimiin.

Voit vuokrata osaomistamaasi venettä vain Saimaa Boating Oy:n kautta. Veneen vuokraaminen yksityisesti ei ole sallittua.